En bättre värld, där alla människor trivs på jobbet!

Värderingsbaserad organisationsutveckling

Att leda organisationer mot kulturell och strukturell förändring


Varför arbeta med värderingsstyrda organisationer?

Man säger ibland att kultur äter struktur till frukost, vad man menar med det är att om inte kulturen i en organisation accepterar strukturella förändringar så blir det ingen förändring.

Våra deskriptiva värderingar ingår som en mycket stor del i kulturen på företaget och är därför viktiga att förstå för att kunna åstadkomma en verklig och varaktig förändring.

Ljuset stödjer dig i skapandet av en tillitsfull och värderingsbaserad organisationskultur och låter dig utforska och förstå de värderingar som driver din organisation och dina medarbetare.

Med vårt värderingsverktyg tydliggörs den organisationskultur som ”sitter i väggarna”, de normativa värderingar som styr hur en organisation arbetar, fattar beslut, utvecklas. Med vår metod får du stödet att göra de förändringar som är önskvärda.

Du kan öka dina möjligheter att utveckla ditt företags värderingar och organisationskultur med målet att hela organisationen går åt samma håll och tillföra ett medvetet värderingsperspektiv till organisationen.

Med hjälp av vår metod utvecklar ni en värderingsdriven verksamhetskultur där medarbetarnas personliga mening och engagemang driver effektiviteten och lönsamheten i organisationen.

Hur går det till?

Vi använder Values Online som är ett interaktivt webbverktyg för att rangordna de värderingar som styr organisationen.

Du, och kanske dina medarbetare, rangordnar såväl befintlig som önskvärd organisationskultur. Utifrån detta kan utvecklings- och förändringsprocesser starta, gärna i kombination med andra metoder och verktyg.

Vår upplevelsebaserade pedagogik betyder att den personliga berättelsen i storytelling är det grundläggande förhållningssättet. Modellen med storytelling upplevs som icke-hotande och hjälper därmed till att skapa ett öppet klimat som blir kreativt och utvecklande. Våra processer kan integreras på alla nivåer och i de flesta av en organisations verksamhetsgrenar som t ex rekrytering, organisationsutveckling, marknadsföring och försäljning, kompetensutveckling och ledarutveckling.

Kontakta oss

Vill du boka en utbildning, köpa någon av våra tjänster eller kanske du har en fråga om något.

Vill du veta mer, kontakta oss genom att fylla i formuläret till höger! Vi hör av oss så snabbt vi kan.

Ljuset i Göteborg AB

Adress:
Älvhålegatan 26
417 28 Göteborg   

Kontakta oss

Telefon: 031 -515483
E-post: info@ljuset.com

Social media