top of page

Coachande ledarskap

Med ett coachande ledarskap kommer du att stärka din skicklighet att bland annat genomföra individuella utvecklingssamtal, ge stöd och att handleda dina medarbetare. Allt detta ökar i sin tur dina medarbetares kompetens och prestation.

bottom of page