Coachande ledarskap

Med ett coachande ledarskap kommer du att stärka din skicklighet att bland annat genomföra individuella utvecklingssamtal, ge stöd och att handleda dina medarbetare. Allt detta ökar i sin tur dina medarbetares kompetens och prestation.