top of page

Ledarcoachning

Coach är ett av de mest överutnyttjade orden i svenska språket, många säger sig arbeta med coachning men få vet vad det innebär egentligen.

 

Coachning är en metod som syftar till att frigöra medarbetarens potential så att hen kan maximera sin prestation, detta sker genom att coachen:

  • Öppnar för möjligheter det vill säga att göra medarbetaren medveten om vilka möjligheter och lösningar som står till buds.

  • Hjälper medarbetaren att sätta ord på sina tankar, hitta sina egna svar och hitta en inre motivation och mening. - Synliggör och hjälper medarbetaren att undanröja, framför allt mentala, hinder.

  • Ger medarbetaren stöd, fokus och drivkraft.

  • Arbetar med medarbetaren för att skapa resultat genom handling, prestation, utveckling, inlärning och nyskapande.

 

Vi erbjuder såväl utbildning i coachande förhållningssätt som personlig coachning, alla våra konsulter har lång erfarenhet av personlig coachning.

bottom of page