top of page

Konflikthantering

Många människor får kalla kårar på ryggen bara man nämner ordet konflikt. Men faktum är att konflikten är all utvecklings moder och genom att hantera våra konflikter på ett professionellt sätt så uppnår vi ett antal positiva effekter:

 

  • Vi kan rikta den kraft som en konflikt innehåller i en positiv riktning.

  • Genom en konflikt kan vi få en belysning av ett problem från flera olika håll

  • En konflikt som hanteras på rätt sätt ger positiva synergier, genom att hantera konflikten så blir 1+1 ofta mer än 2.

  • Våra relationer blir bättre eftersom vi vet att de konflikter som dyker upp kan lösas. Vi erbjuder såväl konfliktutbildning och träning i konflikthantering som ”hands on” konfliktlösning genom bland annat aktiv medling.

Att vara ny som chef innebär alltid att man måste hantera olika konflikter i arbetslaget och en utbildning i konflikthantering bör vara en del i varje ledarutvecklings program.

bottom of page