top of page

Konsultativt förhållningssätt

Våra produkter och tjänster tenderar att likna varandra mer och mer. Vi vet att kunden förväntar sig kvalitét. Våra fackkunskaper löser kundens problem men det är mellanmänsklig kompetens som påverkar kundnöjdheten mest, särskilt i besvärliga situationer. En god serviceleverantör erbjuder båda.

 

Vi visar på olika metoder och verktyg samt tränar på bemötanden och beteenden som underlättar kommunikationen med kundens representant. En utbildning i konsultativt förhållningssätt för all personal som har kundkontakter är en god investering för att säkerställa kundnöjdheten.

I rollen "ny som chef" är det viktigt att kunna stötta sina medarbetare och visa på ett gott konsultativt förhållningssätt.

bottom of page