top of page

Våra konsulter

Peter Josefsson CEO och Senior advisor

VD & SENIOR ADVISOR

Peter Josefsson

Peter Josefsson verkar som VD och Senior Advisor i Ljuset i Göteborg AB som sedan starten 1984 framgångsrikt medverkat till en ökning av olika företags och organisationers effektivitet samtidigt som en god arbetsmiljö bibehållits eller förbättras.

 

Bland Peters styrkor märks hans förmåga att skapa förtroendefulla relationer, att med hög integritet, se, analysera och bidra till utveckling av människors beteenden, hans kompetens inom processinriktad utveckling och hans förmåga att på ett entusiasmerande sätt leda olika typer av utbildningar och aktiviteter.

 

I såväl anställningar som i rollen som konsult har han framgångsrikt coachat individer, byggt team, utvecklat arbetslag och processer, samt drivit ledarutveckling såväl i grupp som individuellt.

Jessica Elmestam Coach

COACH

Jessica Elmestam

Jessica Elmestam arbetar sedan hösten 2009 som coach för Ljuset i Göteborg. Bland Jessicas styrkor märks hennes förmåga att bygga relationer och skapa förtroende hos andra människor. Hon är ärlig, engagerad, arbetar strukturerat och effektivt.

 

Som person är Jessica analytisk och ser helheter, hon har dessutom en unik förmåga att se möjligheter. I sina roller inom bemanningsbranschen har hon fått stor uppskattning från såväl kunder som kollegor. En bred yrkesbakgrund tillsammans med en passion för yrket som coach innebär en unik kompetens för olika coachningsuppdrag.

SENIOR ADVISOR

Dan Bernsprång

Dan Bernspång verkar som Senior Advisor på Ljuset i Göteborg AB sedan 2014. Dan använder sina många års erfarenhet som chef och ledare samt sin magisterexamen i pedagogiskt ledarskap vid Uppsala Universitet till att utveckla individer, företag och organisationer.

 

Dan använder sig av upplevelsebaserad inlärning och har en bred kunskap i organisations och individutveckling, något som är till hjälp för de företag och individer som anlitar oss. Dans sociala- och kommunikativa förmåga är mycket hög och han har lätt för att ta och utveckla nya kontakter. Detta gör att han snabbt bygger förtroende, vilket är viktigt eftersom det betyder att startsträckan när man anlitar honom är kort, arbetet kommer snabbt igång. Att arbeta med människor för att nå bra resultat är i fokus för allt Dans arbete.

Dan Bernspång Senior advisor
bottom of page