top of page

Om Ljuset i Göteborg AB

Ljuset i Göteborg har sedan starten 2004 levererat mervärde till många olika företag och organisationer primärt i Sverige och övriga Europa men även i resten av världen.

Vår filosofi är att vi ska hjälpa dig som kund att utveckla din affär.
Detta gör vi bäst genom det vi är experter på nämligen att utveckla era chefer, er organisation och era medarbetare.

Vi vet att all kunskap som ni behöver finns hos er, vi coachar er så att ni hittar den och använder den på ett bra sätt. Det innebär att vi utgår ifrån ert företag, era förutsättningar, era visioner och mål. Vi hjälper er sedan i era processer så att ni blir effektivare och därmed lönsammare.

De kunder som vi hittills har hjälpt har insett att man blir effektivare och lönsammare genom att jobba smart, inte genom att jobba mycket.

Våra metoder bygger på modern forskning kring lärande och utveckling, våra verktyg är bland annat upplevelse/problem baserad inlärning och coaching, två verktyg som anses vara de effektivaste för att på kort tid utveckla vuxna människor.

bottom of page