top of page

Ledarskap

Att vara ledare är en relation till skillnad från att vara chef vilket är en position. Om man ska lyckas behöver man behärska både att ”chefa” och att leda. Ledarskap är inget man föds med utan snarare ett hantverk det vill säga något man kan lära sig.

 

I gamla tider utsåg man ofta medarbetare till chefer som belöning för lång och trogen tjänst i organisationen. Detta innebar att man ibland tog sin duktigaste säljare eller ingenjör och gjorde denne till sin sämste chef.

 

Kraven på dagens ledare handlar om att ha förmåga att entusiasmera sina medarbetare, att kunna visa empati och att vara en mycket god kommunikatör. Det är idag mycket viktigare än att ha den djupaste kunskapen, av alla, om verksamheten.

Våra utbildningar omfattar alltid alla tre perspektiven och vi arbetar alltid med den egna upplevelsen som grund. Det du upplevt tar du automatiskt till dig till skillnad från det du läst i en bok eller hört på ett föredrag. Som du förstår innebär detta att vi befinner oss långt bort ifrån traditionell lektionssalsundervisning.

Vi utgår ifrån deltagarens självinsikt och fördjupar denna, tränar praktiskt på kommunikation och skapar genom konkreta upplevelser insikter om den gruppdynamiska processen och kopplar till detta praktiska verktyg för att leda i olika situationer.

 

Vi utvecklar ledarskapet i er organisation i såväl individuella-, som grupputbildningar. Det är självklart era behov som styr vilken utbildning ni behöver och därför skräddarsyr vi våra utbildningar utifrån detta. Utbildningarnas längd varierar, från enstaka dagar till årslånga program med återkommande träffar, beroende på vilka behov ni har.

 

För alla utbildningar gäller att det ställs krav på aktivt deltagande för att få ut mesta möjliga av sin investering, aktivt såväl från företagsledning som kursdeltagare.

bottom of page