top of page

Ledarskapsutveckling

Att vara ledare är en relation till skillnad från att vara chef vilket är en position. Om man ska lyckas behöver man behärska både att ”chefa” och att leda. Ledarskap är inget man föds med utan snarare ett hantverk det vill säga något man kan lära sig.

I gamla tider utsåg man ofta medarbetare till chefer som belöning för lång och trogen tjänst i organisationen. Detta innebar att man ibland tog sin duktigaste säljare eller ingenjör och gjorde denne till sin sämste chef.

Kraven på dagens ledare handlar om att ha förmåga att entusiasmera sina medarbetare, att kunna visa empati och att vara en mycket god kommunikatör. Det är idag mycket viktigare än att ha den djupaste kunskapen, av alla, om verksamheten.

Vi utgår i våra insatser ifrån deltagarens självinsikt och fördjupar denna, tränar praktiskt på kommunikation och skapar genom konkreta upplevelser insikter om den gruppdynamiska processen och kopplar till detta praktiska verktyg för att leda i olika situationer.

Vi utvecklar ledarskapet i er organisation i såväl individuella-, som grupputbildningar. Det är självklart era behov som styr vilken utbildning ni behöver och därför skräddarsyr vi våra utbildningar, med avseende på innehåll och längd, utifrån detta. Önskar ni att vi designar ett unikt ledarutvecklingsprogram för er organisation så har vi stor erfarenhet av detta, med bra resultat.

bottom of page