En bättre värld, där alla människor trivs på jobbet!

Organisationsutveckling

När organisationen fungerar så fungerar människorna och skapar resultat. Alla organisationer behöver en värdegrund, visioner, affärsidé, mål och strategier. Dessa faktorer måste hänga ihop och genomsyra hela verksamheten. Vi utgår ifrån ledarskapet eftersom vi vet att utan ett entusiastiskt och empatiskt ledarskap med förmåga att inspirera och kommunicera så kommer den nya organisationen att få problem med att få genomslag.

Vi genomför alla moment i nära samarbete med er inledningen utgörs ofta en organisationsdiagnos vilken syftar till att tydliggöra såväl ledningens som medarbetarnas bild av situationen och era utvecklingsbehov. Vi går i nästa steg vidare med att klarlägga den önskade målbilden och fortsätter sedan med en aktivitetsplan där vi fokuserar på konkreta aktiviteter syftande mot målbilden. Slutligen implementerar vi de aktuella aktiviteterna och säkerställer att dessa får en så jordnära och praktisk tillämpning som det någonsin är möjligt.

Förväntade positiva resultat

- Effektivare organisation vilket leder till att era kunder blir nöjdare och det genererar en högre ekonomisk avkastning.
- Ökad acceptans för förändringar i organisation såväl på kort som lång sikt.
- Medarbetare som ”drar åt samma håll” mot målen.
- Nöjda medarbetare som trivs på sin arbetsplats.

Kontakta oss

Vill du boka en utbildning, köpa någon av våra tjänster eller kanske du har en fråga om något.

Vill du veta mer, kontakta oss genom att fylla i formuläret till höger! Vi hör av oss så snabbt vi kan.

Ljuset i Göteborg AB

Adress:
Älvhålegatan 26
417 28 Göteborg   

Kontakta oss

Telefon: 031 -515483
E-post: info@ljuset.com

Social media