top of page

Nyheter

Att vara ny som chef

Uppdaterat: 12 juni 2018

Grattis, har du fått förtroendet att leda dina gamla kollegor?

Hur känns det, skräckblandad förtjusning eller?

Säkert funderar du eller har funderat på hur detta ska gå: - Hur kommer dina gamla jobbarkompisar att ta emot dig? - Kommer du att klara jobbet? - Vilka krav ställs det på dig från ledningen? - Kommer du att hinna med att göra allt? - Kommer dina gamla arbetsuppgifter att bli lösta lika bra som du löst dem?

Jaa, frågorna brukar vara många…


Låt oss slå fast en sak från början:

Allt är inte ditt ansvar!

- Den som har anställt dig som chef, det vill säga din chef, har ett ansvar, det var ju hen som tog beslutet att du är den mest lämpliga för jobbet. - Dina medarbetare har fortfarande ett ansvar att utföra sina arbetsuppgifter efter bästa förmåga. - Det finns sannolikt gott om människor runt omkring dig som om du tänker efter faktiskt har ansvar för sina områden allihop.

Slutsats: Klarlägg, gärna i samråd med din chef, vilket ansvar just du har. Fråga din chef vilka förväntningar hen har på dig.


Hur blir det då med arbetskamraterna?

Bestäm dig redan från början, vad är det som är viktigast för dig; är det att vara chef eller är det att vara kompis med dina gamla arbetskamrater. Om du kommer fram till att det är viktigast att vara kompis så vill vi rekommendera dig att avstå ifrån att bli chef. Kompisskapet behöver inte helt avslutas men, du måste ha klart för dig var du har dina lojaliteter. Om du måste välja mellan företagets bästa och din kompis bästa så väljer en chef alltid företaget. Skälet är att du inte kan särbehandla någon på grund av ett kompisskap. Väljer någon av dina kompisar att sluta umgås med dig så kan du ju fundera över vad den vänskapen var värd. Sätt ned foten säg till dig själv: - Nu är jag chef. Alternativt, tacka nej till befattningen, trots allt så ju inte ett chefskap det viktigaste här i världen.


Hur ska du klara jobbet?

Om du inte har någon chefsutbildning sedan tidigare så tycker vi att du ska kräva av din chef att du får en sådan. Du kommer att ha stor nytta av de kunskaper du skaffar dig där. Viktiga saker att lära sig initialt är: - Hur fungerar en grupp i olika situationer - Hur leder jag grupper respektive individer i olika situationer - Hur ska jag hantera konflikter, dels med andra människor men även mellan andra människor. - Hur delegerar jag på bästa sätt, en viktig kunskap för att minska din egen arbetsbörda och samtidigt utveckla dina anställda. - Hur gör jag för att öka motivationen hos mina anställda - Hur fattar jag bra beslut - Hur kan jag hantera medarbetare som inte är motiverade - Hur ska jag hantera min chef - Hur ska jag hantera min tid

När du hittar en kurs som fyller dessa behov se till att få gå den!

När du väl har tillträtt som chef så handlar mycket om att du måste vara dig själv. Försök inte spela en roll, det blir bara konstigt.

Bestäm dig sedan för vad du vill uppnå med din verksamhet – sätt mål. Utgångspunkten hittar du i de mål som din chef satt, glöm dock inte att du måste bryta ned målen till något som blir begripligt för dina medarbetare. Omsätt gärna målen i något som blir tydligt exempelvis producerade enheter, då förstår medarbetarna lättare vilken insats som krävs av dem.


Kommunicera målen med dina medarbetare se till att alla förstår vad som förväntas av dem. Lyssna sedan även in vilka förväntningar dina medarbetare har på dig. Om dina medarbetare har orealistiska förväntningar på dig var då tydlig med det, det är bättre att skapa rimliga förväntningar än att låtsas att man kan uppfylla allt.


Nu handlar det mesta om att vara sig själv och att lita på sina medarbetare.

Lycka till!


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page