Nyheter

Engagemang som lyfter


Vi har under en tid arbetat i ett projekt med en spännande kund. Produktionsledningen i företaget insåg att de anställda saknade information och kunskap om en mängd olika saker i och runt företaget. Man bestämde sig för att med hjälp av oss på Ljuset genomföra att antal utbildningsaktiviteter i workshopform. I korta drag så gick det till så att de olika skiftlagen samlades på ett konferenshotell där respektive lag under en heldag först en fick formell genomgång om företagets organisation, värderingar och produktionsfilosofi. Därefter delades personalen in i mindre grupper som fick diskutera olika frågor och ta ställning till vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Vid redovisningen efteråt diskuterades resultaten av arbetet och produktionschefen antecknade personligen allt som redovisades. Arbetet gav upphov till en stor mängd information som senare kunde bearbetas och omsättas i förändringsprojekt. En vecka efter att sista workshopen avslutats blev vi uppringda av produktionschefen som glädjestrålande meddelade att personalen var väldigt nöjd efter sina workshopdagar och, som en bonus så hade produktionen slagit nya rekord.

Slutsats: Engagerad och motiverad personal trivs och levererar.

Win - win

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla