top of page

Nyheter

Varför ett värdegrundsarbete kan vara bortkastade pengar

Uppdaterat: 11 juni 2018

En organiation kan beskrivas utifrån två olika teman:

  1. Struktur det vill säga exempelvis: Organisationsscheman och andra strukturer, strategier, policies och processer. Det handlar alltså om hur vi på ritbordet försöker bestämma hur organisationen ska fungera.

  2. Kultur det vill säga exempelvis: De värderingarsom tillämpas, de ritualervi använder oss av, de symbolersom är viktiga för oss i organisationen och vilka vi väljer att utse till våra hjältar.

Tema nummer ett är alltså kartan medan tema nummer två är verkligheten. Väldigt få som i en jämförelse mellan karta och verklighet finner olikheter, väljer att försöka bygga om verkligheten.

När vi översätter det förhållningssättet till en organisation inträffar ofta det motsatta, man försöker med hjälp av struktur förändra kulturen. Ett sådant exempel är värdegrundsarbete utfört av företagsledningen i vilket man försöker bestämma vilka värderingar som ska gälla i organisationen.

Värderingar finns i alla organisationer oavsett om man genomfört något värdegrundsarbete eller ej. Att tro att man förändrar dessa värderingar genom att slänga ihop några overheadbilder med nya coola buzzwords är att lura sig själv, rejält. Att säga att "hos oss är kunden kung" samtidigt som ingen orkar svara i telefon ger naturligtvis fel signaler.

Att som många chefer i olika företag och organisationer hävda, när något gått på tok och man har hamnat på första sidan i tidningen, "vi jobbar stenhårt med vår värdegrund" är naturligvis inget annat än ett bevis för att man inte förstått vad det handlar om.

Värdegrundsarbete är långsiktigt och måste utgå från den kultur som vi redan har, det behöver börja underifrån och växa uppåt i organisationen.

Det betyder inte att man ska bibehålla en gammal och dålig kultur, men frågan är större än att man löser den med en quick fix.


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page