top of page

Projektledning

Att arbeta i projekt är ett effektivt sätt att lösa utvecklings-, organisations-, och förändringsuppgifter. Projektledarrollen är bland många en smula mytomspunnen på gott och ont. För framgångsrika projekt krävs en del av såväl linjeorganisationen som av projektorganisationen. Att skapa förutsättningar för lyckade projekt är nyckeln till ett bra resultat.

 

Projektledning kan delas in i två kompetensområden - metodkompetens och ledarkompetens.

 

Metodkompetens innebär förmåga att tillämpa projektledningsmodeller, sätta mål, ställa krav, tydliggöra olika intressenters behov och krav på projektet så att resultatet av projektet blir i linje med förväntningarna.

Ledarkompetens handlar om att entusiasmera medarbetarna, visar empati och att kommunicera effektivt.

 

Våra projektledarutbildningar utgår ifrån era specifika behov där vi utvecklar projektledarnas kompetens till rätt nivå för er. Vi ger er även möjlighet att utveckla er projektstyrningsmetodik vilket är viktigt för att ge projektteamen rätt uppbackning.

bottom of page